Τα 10 “R” για τις ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές των τουριστικών επιχειρήσεων

Α Decrease font Enlarge font
Τα 10 “R” για τις ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές των τουριστικών επιχειρήσεων

Αναγνωρίστε (Recognize)

Πριν την ανάληψη της δράσης, θα πρέπει να αναγνωριστεί η φύσητων ζητημάτων, τα προβλήματα και οι δυνατότητες βελτίωσης. Αυτό συνεπάγεται ενημέρωση, κατανόηση και αναφέρεται στην έρευνα και στην ανάλυση που πρέπει να προηγηθεί του σχεδιασμού και της εφαρμογής προγραμμάτων.

Επιπλέον, αποτελεί τη μετέπειτα βάση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

Αρνηθείτε (Refuse)

Αποτελεί, ίσως, την απλούστερη πρακτική και αναφέρεται στην άρνηση ανάπτυξης δραστηριοτήτων που είναι γνωστό ή υπάρχουν υποψίες ότι μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο περιβάλλον (π.χ. άρνηση επέκτασης της τουριστικής επιχείρησης διότι θα αλλοιώσει το δομημένο περιβάλλον).

Μειώστε (Reduce)

Εάν δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί η χρήση ορισμένων προϊόντων, τότε μπορεί να μειωθεί το επίπεδο χρήσης τους. Σε κάθε τουριστική επιχείρηση, μπορούν να ανευρεθούν τρόποι μείωσης που οδηγούν στην εξοικονόμηση τόσο χρηματικών πόρων, όσο και της βελτίωσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης της επιχείρησης. Για παράδειγμα, μπορεί να εφαρμοστούν συστήματα όπου η θέρμανση και το ηλεκτρικό ρεύμα μειώνονται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιούνται κ.ά. Η διαδικασία της μείωσης της χρήσης πόρων είναι συνυφασμένη με την αλλαγή της νοοτροπίας και την κατάρτιση του προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες προς αυτή την κατεύθυνση.

Αντικαταστήστε (Replace)

Aφορά την αντικατάσταση προμηθειών ή διαδικασιών με άλλα προϊόντα ή διαδικασίες που είναι περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον. Λόγου χάρη, τα ξενοδοχεία που χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες χημικών για τις ανάγκες καθαρισμού μπορούν να τα αντικαταστήσουν με άλλα, το ίδιο αποτελεσματικά, αλλά περισσότερο φιλικά με το περιβάλλον. Συχνά, μέσα από την εφαρμογή τέτοιων ενεργειών, η επιχείρηση επιτυγχάνει σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας της.

Επαναχρησιμοποιήστε (Reuse)

Διαμορφώστε μια λίστα με τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην τουριστική επιχείρηση και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν αντί να πεταχτούν στα σκουπίδια. Π.χ. χρησιμοποιείτε υφασμάτινες σακούλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου, αντί των πλαστικών μιας χρήσης. Όταν στην επιχείρηση εφαρμόζεται ένα σύστημα παρακολούθησης των ειδών που επαναχρησιμοποιούνται, διαπιστώνεται ότι προσφέρουν ένα σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση.

Ανακυκλώστε (Recycle)

Εάν κάτι δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, τότε μπορεί να ανακυκλωθεί ώστε να περιοριστεί η άσκηση πίεσης στο περιβάλλον. Στις μέρες μας, ένας μεγάλος αριθμός τουριστικών επιχειρήσεων εφαρμόζουν προγράμματα ανακύκλωσης πόρων (π.χ. χαρτιού, γυαλιού, κ.ά., διαχείριση και επεξεργασία των απορριμμάτων για την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων).

Σχεδιάστε εκ νέου (Reengineer)

Αναφέρεται στην αλλαγή των παραδοσιακών δομών διαχείρισης και λειτουργίας μιας επιχείρησης και στον επανασχεδιασμό τους, με στόχο τη μείωση του κόστους και την ανάπτυξη φιλο-περιβαλλοντικής πολιτικής ανάπτυξης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί όταν μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων ενταχθούν και περιβαλλοντικά κριτήρια.

Επανακαταρτίστε (Retrain)

Το προγράμματα κατάρτισης αντανακλούν τον τρόπο με τον οποία η διοίκησης μιας επιχείρησης αντιλαμβάνεται και εφαρμόζει περιβαλλοντικές πρακτικές. Μέσω της κατάρτισης των εργαζομένων, η επιχείρηση μπορεί να επιτύχει την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πελατών της για την ποιότητα των περιβαλλοντικών πόρων, τις δυνατότητες που παρέχουν, την ορθολογική χρήση του νερού, τον κώδικα συμπεριφορά με τον τοπικό πληθυσμό ώστε να μην διαταράσσονται οι σχέσεις κ. ά.

Ανταμείψτε (Reward)

Η επίτευξη βιωσιμότητας σε μια επιχείρηση δημιουργεί ικανοποίηση στους εργαζόμενους και τους υποκινεί να εντείνουν τις προσπάθειές τους. Πέρα όμως από την ατομική βούληση απαιτείται να τεθούν σαφείς περιβαλλοντικοί στόχοι και να γνωστοποιηθεί η επιβράβευση των ομάδων που κατόρθωσαν να επιτύχουν τους στόχους.

Επανεκπαιδεύστε (Reeducate)

Η αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς επιτυγχάνεται μέσω της επανεκπαίδευσης. Οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τους πελάτες τους για την περιβαλλοντική αξία των προϊόντων που αγοράζουν και να τους εκπαιδεύουν να έχουν περιβαλλοντική αγοραστική συνείδηση όταν καταναλώνουν τουριστικά προϊόντα. Οι τουριστικές επιχειρήσεις και το προσωπικό τους αποτελούν ένα μοναδικά και αποτελεσματικό επικοινωνιακό δίαυλο για την επίτευξη βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

ΠΗΓΗ: Τουρισμός και Περιβάλλον, WWF, των Πάρι Τσάρτα, Θεόδωρο Σταρινούδη, Σμαράγδα Ζαγκότση, Άννα Κυριακάκη, Μαγδαληνή Βασιλείου