Εκδήλωση ΙΝΣΕΤΕ: Ανακύκλωση και διαχείριση στερεών αποβλήτων στις τουριστικές επιχειρήσεις

Α Decrease font Enlarge font
Εκδήλωση ΙΝΣΕΤΕ: Ανακύκλωση και διαχείριση στερεών αποβλήτων στις τουριστικές επιχειρήσεις

Τους άξονες δράσης του ως φορέας ενημέρωσης και εκπαίδευσης του τουριστικού κλάδου παρουσίασε το ΙΝΣΕΤΕ, σε εκδήλωση στο πλαίσιο της Xenia 2018.

Ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ κ. Άρης Ίκκος παρουσίασε την ακτινογραφία των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι το προϊόν «ήλιος & θάλασσα» εξακολουθεί να είναι η βασική πηγή εσόδων για τη χώρα, επισημαίνοντας ότι αν και η επέκταση της τουριστικής περιόδου είναι ευκταία, ωστόσο θα πρέπει να γίνει προσεκτικά ώστε να μην οδηγήσει σε μείωση των εσόδων. Το πιο βασικό στοιχείο στο οποίο χρειάζεται να δοθεί έμφαση τς επόμενα χρόνια είναι τα activities που προσφέρει ένας προορισμός.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του ΙΝΣΕΤΕ, παρουσιάστηκε επίσης η μελέτη Ανακύκλωση και διαχείριση στερεών αποβλήτων στις τουριστικές επιχειρήσεις της Ελλάδας. Όπως τονίστηκε, οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να ανακυκλώσουν μια μεγάλη γκάμα από απόβλητα. Η ανακύκλωση στον τουριστικό τομέα στηρίζεται κυρίως στις προσπάθειες και τις δυνατότητες ανακύκλωσης που παρέχονται από τους δήμους που βρίσκονται οι τουριστικές επιχειρήσεις και σε ιδιωτικές εταιρίες που στηρίζουν κυρίως την ανακύκλωση των επικίνδυνων αποβλήτων. Σε μερικές περιπτώσεις η διαχείριση της ανακύκλωσης γίνεται μέσω ιδιωτικών εταιριών με απ’ ευθείας συμβάσεις με τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Οι δυνατότητες της ανακύκλωσης στον τουριστικό τομέα είναι τεράστιες. Τα ποσοστά της ανακύκλωσης μπορούν να φτάσουν έως και το 60% (από το 20% που περίπου βρίσκονται σήμερα), ενώ παράλληλα μπορούν να γίνουν προσπάθειες για να μειωθούν τα οργανικά απόβλητα. Ο τουριστικός τομέας μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση της ανακύκλωσης λόγω της μεγάλης ποσότητας των αποβλήτων που παράγονται αλλά και λόγω του σημαντικού αριθμού ρευμάτων αποβλήτων που παράγονται. Οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν αφενός να επωφεληθούν οικονομικά και αφετέρου να επικοινωνήσουν και να προωθήσουν τις δράσεις ανακύκλωσης στους πελάτες τους απολαμβάνοντας καλύτερα σχόλια και βελτιωμένη επιχειρηματική εικόνα.