Εξοικονόμηση ενέργειας με συστήματα αλουμινίου

Α Decrease font Enlarge font
Εξοικονόμηση ενέργειας με συστήματα αλουμινίου

Σημαντική η εξοικονόμηση ενέργειας στην αντικατάσταση κουφωμάτων σε υφιστάμενα κτήρια με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης συστήματα αλουμινίου με βάση πρόσφατη μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Με την αντικατάσταση κουφωμάτων η μείωση στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη κυμαίνεται, ανάλογα με τη ζώνη και τον τύπο του συστήματος αλουμινίου, από 19,6% έως και 30,4% με ανάλογη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενώ η θερμική άνεση βελτιώνεται από 21% έως 27%.

Τα οφέλη από την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων σε υφιστάμενα κτίρια με νέα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης συστήματα αλουμινίου είναι επί της αρχής γνωστά: Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και για ψύξη, μείωση των συνεπαγόμενων εκπομπών αερίων ρύπων, βελτίωση της θερμικής άνεσης, βελτίωση της ακουστικής άνεσης. Παρουσιάζει, ωστόσο, ενδιαφέρον να ποσοτικοποιηθούν τα μεγέθη αυτά, ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί με αριθμητικά μεγέθη το όφελος που επιτυγχάνεται και να καταστεί απτή η σημασία της αντικατάστασης των κουφωμάτων.

Αυτό ακριβώς υλοποίησε σχετική μελέτη του Εργαστηρίου Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Άγι Παπαδόπουλο. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Forum για το Ελληνικό Αλουμίνιο που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου. 

Η διερεύνηση έγινε για μία αντιπροσωπευτική πόλη για κάθε κλιματική ζώνη της χώρας (Ηράκλειο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καστοριά), με τη μέθοδο της δυναμικής προσομοίωσης και του υπολογισμού των καταναλώσεων σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ13790. Ως προς τις απαιτήσεις θέρμανσης/ψύξης και τους βαθμούς απόδοσης των αντίστοιχων συστημάτων, υιοθετήθηκαν τα όσα προβλέπει ο ΚΕΝΑΚ 2017.

Η θερμική άνεση αξιολογήθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ ΙSO 7730 και ASHRAE 55.

Από το σύνολο των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, αξίζει να αναδείξει κανείς, ότι η μείωση στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη κυμαίνεται, ανάλογα με τη ζώνη και τον τύπο του συστήματος αλουμινίου, από 19.6% έως και 30.4% με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών CO2.

Αντίστοιχα, η θερμική άνεση βελτιώνεται από 21% έως 27%, χάρις στη βελτίωση των επιφανειακών θερμοκρασιών και τη μείωση του ακούσιου αερισμού. Τέλος, ως προς την οικονομική σκοπιμότητα της παρέμβασης, για έναν ορίζοντα 30 ετών, η Έντοκη Περίοδος Αποπληρωμής κυμαίνεται από 9.4 έως 17.2 έτη, ενώ η Καθαρά Παρούσα Αξία μπορεί να φτάσει και τις 31.300 €.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι η παρέμβαση είναι σκόπιμη σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ στην περίπτωση της ύπαρξης μίας δράσης προώθησης, όπως για παράδειγμα με την επιχορήγηση της αρχικής επένδυσης κατά 30%, γίνεται ελκυστική