Μελέτες - Στατιστικά
Ελληνικός τουρισμός | Από την Ευρώπη το 58% των διανυκτερεύσεων το 2017
XeniaNews 15.11.2018

Πρωταθλήτρια εισερχόμενου τουρισμού στην Ευρώπη αναδεικνύεται η Ελλάδα καθώς μόλις μία στις 4 διανυκτερεύσεις που πραγματοποίησαν στη χώρα επισκέπτες εντός της ΕΕ το 2017 [...]

Συνολικά: 1 | Εμφανίζονται: